• Žiacka rada

     • ZLOŽENIE

     • ZLOŽENIE ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY V ŠK. ROKU 2017/2018

      FUNKCIA

      MENO

      POZNÁMKA

      Predseda:

      Adamcová Kristína

      3. AG

      Podpredseda:

      Lisová Katarína

      Kvinta

      Čestný člen:

      Valt Ľuboš, Mgr.

      riaditeľ školy

      Koordinátor:

      Andrejková Viktória, Mgr.

      Javorková Dominika, Mgr.

       

      TRIEDA

      ZÁSTUPCA

      ZÁSTUPCA

      Sekunda

      Klčová Eliška

      Čačková Nikola

      Tercia

      Bajzík Matej

      Kopecká Marianna

      Kvarta

      Kula František

      ---

      Kvinta

      Lísová Katarína

      Slimáková Katarína

      Sexta

      Kováčová Nela

      Bajo Šimon

      Septima

      Molnárová Natália

      Adamíková Dominika

      Oktáva

      Záhradníčková Alžbeta

      Chybová Gabriela

      1. AG

      Tomanová Alexandra

      ---

      2. AG

      Rychlý Martin

      ---

      3. AG

      Jakalová Jasmína

      Adamcová Kristína

      4. AG

      Rajec Lukáš

      ---

      1. ATL

      Vojtechová Kvetoslava

      ---

      2. ATL

      Moško Stanislav

      Galko Martin

      3. ATL

      Kunštatský Raymond

      Blažej Dominik

      4. ATL

      Pagáč Peter

      Jampoľsky Vladimír

      6. AZŠ

      Bajzík Viliam

      ---

      7. AZŠ

      Ďurčová Jasmína

      Škadrová Ema

      8. AZŠ

      Hlasný Dominik

      Psotová Lívia

      9. AZŠ

      Trsťan Marek

      ---